Mobilizace páteře a periferních kloubů

MOBILIZACE KLOUBŮ – je to postupné zvyšování pohybu v kloubu. Provádíme ji jemnými opakovanými pohyby na hranici možného pohybu, tedy těsně před dosažením předpětí v kloubu.

Při opakování pohybu se nevracíme do středního nebo výchozího postavení, ale pokračujeme v dosažené hranici pohybu. Během mobilizace cítíme, jak se pohyb uvolňuje a blokáda se buď zmenší, nebo při lehké blokádě zcela zmizí.

Při mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře technikou do správného postavení.

Nejčastěji se používá při funkčních kloubních blokádách, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke svalovým spasmům atd.

Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova kloubní vůle , ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů, Trigger points.