Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace ( SMS ) patří mezi metody založené na neurofyziologickém podkladě. Tyto metody využívají základní schopnost nervového systému – plasticitu ( tvárnost, proměnlivost) , kterou mozek ani při nejrůznějších poruchách neztrácí ( vždy jsou zachované alespoň funkční rezervy).

Proto při poruše jednoho pohybového vzorce lze tento vzorec senzoricky stimulovat a tím jeho poruchu léčit a funkci obnovovat. Tedy zjednodušeně řečeno, narušený vzorec lze v mozku upravovat díky výše uvedené plasticitě centrální nervové soustavy.

Základní principy SMS:

Senzomotorická stimulace využívá principů motorického učení. Jejím cílem je znovu obnovit pohybové stereotypy, které mozek přestal automaticky využívat, aby se dosáhlo plné automatické aktivace svalů a aby byl pohyb koordinovaný a co nejméně náročný pro tělo.

Dalo by se tedy říci, že není principem cvičit svaly, ale cvičit mozek, který poté svaly ovládá a zpětně kontroluje jejich aktivitu. Důležitou součástí této metody je také stimulace proprioceptivního vnímání. Propriocepce je smyslové vnímání jednotlivých částí těla a vnímání polohy a pohybu v určitém segmentu.

Propriocepce je často narušena úrazem či dlouhodobější jednotvárnou činností, kdy tělo dostává impulzy a jeho pohyby jsou omezeny jen pro určité pohybové stereotypy. Sensomotorické cvičení pomocí správné svalové aktivity pomáhá k odstranění svalové nerovnováhy, rozbití špatných pohybových stereotypů a obnovení správného držení těla ve stoji, vsedě a při všech Vámi přirozených pohybových činnostech.

Jak cvičení probíhá:

Postup cvičení v rámci terapie je velmi individuální. Cvičení postupuje podle metodické řady a náročnost cviků se zvyšuje postupně tak, aby byly využity všechny možnosti pro úpravu funkčních poruch pohybového aparátu. Velmi důležité je dbát na kvalitní provedení cviku ( zachování správného držení těla ). Není tedy důležitá délka cvičení, ale je zásadní, aby cvičení bylo prováděno dobře. Jelikož nebude tělo zprvu zvyklé na tento druh cvičení, je typické, že rychle přichází únava a třes svalů, což je jasnou známkou pro přestávku ve cvičení.

Využíváme tyto sensomotorické pomůcky:

BOSU Balance Trainer
Velké míče
Overbally
Úseče
Balanční ježci