Metoda L. Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové byla původně vypracovaná pro diagnostiku a léčbu pohybových obtíží při rehabilitaci pacientů s bolestmi zad.

Je založena na odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy, především nerovnováhy hlubokého stabilizačního systému. 

Postupně se však ukázalo, že má pozitivní vliv u žen, které nemohly otěhotnět a začala být využívána i u gynekologických pacientů. 

Poté i u můžu pro zvýšení spremiogramu.

Tato metoda se převážně zabývá svalovinou pánevního dna, kterou reflexně ovlivňuje.

K terapii patří mimo aktivní cvičení i speciální terapeutické techniky, tzv. mobilizace důležitých kloubů těla, které se využívají k odstranění blokád.

Mobilizace jsou zaměřeny především na blokády žeber, páteře včetně kostrče a oblast pánve, které ve fyzioterapii využíváme nejvíce.

Při diagnostice a terapii se zabývám i relaxací orofaciální oblasti, která je reflexně s pánevním dnem propojena. 

Indikace:

GYNEKOLOGICKÉ DIAGNÓZY
funkční ženská sterilita (vratná neplodnost) – úspěšnost 34%,
infertilita (neschopnost donosit plod) charakterizována častými potraty,
poruchy cyklu – bolestivá menstruace, absence nebo nepravidelnost cyklu, úprava délky cyklu a intenzity menstruačního krvácení,
zvýšení úspěšnosti asistované reprodukce,
bolesti při pohlavním styku, chybění orgasmu,
bolesti v těhotenství a příprava na porod – se souhlasem gynekologa lze provádět uvolnění svalů pánevního dna 2-3 týdny před porodem pro jeho snadnější průběh,
inkontinence moči i stolice (pokud není přítomna jiná strukturální porucha), retence (zadržování) moči,
oslabení svalů pánevního dna – např. po gynekologických a urologických operacích
retroverze (záklon) dělohy,
aktivní jizvy a srůsty po zánětech nebo břišních operacích,
časté záněty (endometrióza), ale i záněty močových cest nebo ledvin, atd.

MUŽSKÁ NEPLODNOST
Ve 37% případů má statisticky významný vliv na úpravu spermiogramu

BOLESTI PÁTEŘE A POHYBOVÉHO SYSTÉMU
bolesti zad, krční páteře a hlavy, blokády kloubů páteře,
skoliózy u dětí mladších 15ti let,
bolestivá kostrč,
bolesti kyčlí.

MOBILIZACE KOSTRČE PER RECTUM
Důležitou částí Metody L. Mojžíšové je právě mobilizace kostrče přes konečník. 

Tělo je pak připraveno bezpečně se vzdát blokád a napětí i v klíčovém pánevním dnu. Součástí přípravy na mobilizaci je několikatýdenní domácí aktivní cvičení. Rozhodující je, jak tělo na léčbu reaguje. Z tohoto důvodu vyšetření kostrče neprovádíme během první terapie.

Pacient je vždy srozuměn s postupem léčby a k technice přistupujeme s jeho souhlasem.

Ne u každého pacienta je nutné mobilizovat kostrč per rectum. V případě, že v oblasti kostrče a pánevního dna nenacházíme primární problém a tělo reaguje dobře na zvolený postup léčby, nemusíme k mobilizaci přistoupit vůbec.

Tuto techniku provádíme nejčastěji po skončení menstruace. Napětí svalů pánevního dna je v tomto období nejnižší, tudíž se s ním nejlépe pracuje a efekt je pak dlouhodobější. Mobilizací kostrče docílíme lepšího prokrvení svalů pánevního dna a tím i gynekologických orgánů. 

V den vyšetření doporučujeme dodržovat dostatečný pitný režim – 2-3 litry tekutin. Před mobilizací kostrče pacientce nahřejeme křížovou oblast.

Samotnou techniku pak provádíme vleže na břiše pro větší uvolnění pacientky. Vyšetření trvá zpravidla 10-15 min a bývá pacientkami dobře snášeno. Po mobilizaci kostrče doporučujeme vyhýbat se po dobu 4-6 h pozici v sedě, protože tlak na kostrč by ji mohl opět vrátit do nevhodného postavení. Leh, stoj a chůze jsou možné. 

SESTAVA CVIKŮ

Sestava cviků je zaměřena na zlepšení pohyblivosti páteře a pánve, uvolnění křížokyčelního kloubu (SI) a posílení, popř. protažení, svalů, které ovlivňují vzájemnou polohu páteře, pánve a kostrče.

V době, kdy Metoda L. Mojžíšové vznikla, pracovaly ženy převážně fyzicky. Svaly pánevního dna měly spíše přetížené (dnes to můžeme spatřit např. u sportovkyň) a bylo tedy nutné je relaxovat.

V současnosti ženy tolik fyzické aktivity nemají. Pracují především v kancelářích, a proto je problém s pánevním dnem opačný. Naším cílem je tyto svaly ve většině případů naopak posilovat. 

Cviky, které pacientům dáváme, doplňujeme o nácvik správného dýchání s využitím bránice. Brániční dech podporuje lepší prokrvení vnitřních orgánů, včetně gynekologických. 

Důležitá je spolupráce pacientky – musí 2x denně cvičit sestavu, kterou ji fyzioterapeut naučí a v průběhu léčby obměňuje.

Dále dochází pacientka 1x za menstruační cyklus na kontrolu, kde terapeut aplikuje speciální masáže, pasivní pohyby a mobilizace.

Tento cyklus se opakuje nejméně 6x, tedy přibližně po dobu půl roku. Čím je žena starší, tím delší dobu potřebuje k tomu, aby léčba byla úspěšná.