Myofasciální a mobilizační techniky

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints). Jsou to přesně lokalizovaná místa ve stažených kosterních svalech.

Tato místa jsou charakterizována spontánní bolestí nebo bolestí při pohybu. V komplexní léčbě bolesti je použití těchto technik základní volbou.

Svalové spoušťové body jsou charakteristické pro tzv. myofasciální bolestivý syndrom, který může být spojen s jiným neuromuskulárním onemocněním, mechanickým přetížením nebo psychickým stresem. Je to nejčastější bolestivé svalové onemocnění.

MYOFASCIÁLNÍ TECHNIKY neboli také techniky měkkých tkání věnují pozornost všem měkkým tkáním, tj. nejenom svalům, ale i kůži, podkoží a fasciím.

Reflexní změny (funkční poruchy) v těchto  vrstvách měkkých tkání není klasická olejová masáž většinou schopna cíleně ovlivnit, jelikož jedině ošetřením nasucho je možné ošetřit jednotlivé vrstvy zvlášť.

Terapie uvolňuje a relaxuje stažené svaly, zvýší cirkulaci krve, žilní a lymfatický tok a stimuluje reflex protažení fasciálních tkání, které vytvářejí formu svalům a orgánům v těle, a tím předurčují jejich funkci.

Hlavním cílem myofasciálních technik však není jen uvolnění a relaxace ztuhlých tkání, ale hlavně uspořádání napětí v měkkých tkáních takovým způsobem, aby již nadále nedocházelo k tuhnutí a přetěžování těchto bolestivých částí těla.